Türk Vatandaşlığı için Danışmanlık Hizmetleri

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: “En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Yönetmelikte 12.01.2017, 19.09.2018, 07.12.2018, 06.01.2022 ve 13.06.2022 tarihlerinde yürürlüğe giren beş değişiklik yapılmıştır.

  • Buna göre;
  • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz/taşınmazların değerinin 1.000.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
  • 19.09.2018 tarihinden sonra satın alınmış/alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
  • 07.12.2018 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz /taşınmazların değerinin 400.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
  • 06.01.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile “karşılığı Türk Lirası” yönetmelikten çıkarılmış olup taşınmaz bedeli döviz tutarının Merkez Bankasına satılmak üzere bir bankaya satılması,
  • gerekmektedir.

Yönetmelik değişikliğiyle, en az 250.000 USD değerinde edinilen taşınmaz/taşınmazlarda taahhüt verilerek “Uygunluk Belgesi” düzenleme uygulaması sona ermiştir (250.000 USD değerindeki son işlem başvurularının tamamlanma şekli ayrıca talimatlandırılmıştır).

Ülkemizden taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu gerçek kişilerin;

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaşlarından olması ve edinim şartlarını taşıması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmazı (konut, iş yeri, arsa, tarla vb.) edinimi mümkündür.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, satın aldıkları yapısız taşınmazda (arsa, tarla gibi) taşınmazın niteliğine uygun olarak geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunma zorunluluğu bulunmaktadır. İki yıl içinde Bakanlığa başvurulmaması halinde veya projenin süresi içinde bitirilmemesi durumunda söz konusu taşınmaz tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

Diğer Yazılar


Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti

Emlak ve Gayrimenkul

Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti Emlak ve gayrimenkul değerleme raporu …

Devamını OkuEmlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti

Yabancı uyruklular için gayrimenkul değerleme raporu hizmeti

Oturum İzni

Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satışında Değerleme Raporu Zorunluluğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü …

Devamını OkuYabancı uyruklular için gayrimenkul değerleme raporu hizmeti

Fizibilite ve Pazar Araştırması

Konut

Gayrimenkul piyasası; bankalar ile finans kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kredi, teminat, yatırım, yatırım …

Devamını OkuFizibilite ve Pazar Araştırması