Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm, “6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun”a göre ise, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir.

Kentsel dönüşüm kanunu amacı 6306 sayılı kanunun 1. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır:

  • “amaç; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.”

Kanun, ülkemiz genelinde, kentler ve köyler olmak üzere, tüm yerleşim birimlerinde yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış, risk taşıyan yapıların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.
Kentsel dönüşüm alanları riskli binaların yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan yerleri de kapsamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporu Zorunlu Mudur?

İlgili kanunda rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir.  denmektedir.

Bu bağlamda kentsel dönüşüme konu olan yer bir yapı için, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına hazırlatılmış olan Kentsel Dönüşüm Değerleme Raporuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer Yazılar


Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti

Emlak ve Gayrimenkul

Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti Emlak ve gayrimenkul değerleme raporu …

Devamını OkuEmlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti

Türk Vatandaşlığı için Danışmanlık Hizmetleri

Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi …

Devamını OkuTürk Vatandaşlığı için Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı uyruklular için gayrimenkul değerleme raporu hizmeti

Oturum İzni

Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satışında Değerleme Raporu Zorunluluğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü …

Devamını OkuYabancı uyruklular için gayrimenkul değerleme raporu hizmeti