Fizibilite ve Pazar Araştırması

Gayrimenkul piyasası; bankalar ile finans kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kredi, teminat, yatırım, yatırım projesi veya kullanım amaçlı olarak bireyler ile tüzel veya kamusal kurumları ilgilendirmektedir.

Pazar Araştırması; bir pazara yatırım yapılmadan önce pazarın konusu olan ürün, konu veya bölge ile ilgili olarak temel bilgi, istihbarat, potansiyel risk ve kar beklentileri, müşteri adayları ve rakip yatırımcılar hakkında bilgi toplama, analiz ve sonuçları değerlendirme sürecidir.

Gayrimenkul piyasasında yapılacak yatırımların yönünü tespit etmekte pazar araştırması yatırımın hedeflenen kar potansiyeline ulaşması için oldukça önemli ve gereklidir. Makro ve mikro ölçekte gerçekleştirmek istenen yatırımın;

•Potansiyel bölge/bölgeler analizi,
•Yapılan, yapımı süren veya planlanan; rant sağlayabilecek büyük ölçekli projelerin irdelemesi,
•Bölgedeki mevcut stok, yapımı devam eden proje ile planlanan projelerin analizi,
•Hedef pazar ihtiyacının irdelenmesi,
•Yatırım için en uygun gayrimenkul türü analizi (konut, rezidans, ofis, plaza, ticari ünite, karma proje, vb.),
•Swot (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi,
•Bölgede muadil yatırımların fırsat, cazibe, eksiklik, nicelik ve nitelik incelemeleri,
•Bölgenin arz – talep dengesi,
•Bölgenin demografik yapısı, sosyo-ekonomik konjonktürü,
•Müşteri potansiyeli,
•İkincil piyasa durumları,
•Müşteri talep, tercih ve eğilimleri ile alım gücü,
•Yatırım süreci sonunda tahmini arz-talep dengesi,
•Potansiyel kira, işletme vb. diğer gelirlerin analizi,

gibi pek çok konu ve alanda araştırma ve analiz gayrimenkul piyasasında pazar araştırmanın konusudur.

Yapılacak etkin bir pazar araştırması ile tespit edilecek ihtiyaç ve talep yönü ve müşteri beklentileri ile piyasa ihtiyacının ve talep miktarı ile süresinin tespiti daha doğru yapılabilecektir.

Pazar araştırmasının ilgili kanun, gayrimenkul mevzuatı ile imar kanununu dikkate alarak yapılması, araştırma konusu bölgenin imar ve yapılaşma şartları ile genel teamülleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aksi durumda yanlış analiz ve saptamalar olabilecek, yatırım sonucunda geri döndürülemez olumsuzluklar oluşabilecektir.

Gayrimenkul piyasasında pazar araştırması; konusunda uzman gayrimenkul sektörüne ve bileşenlerine, ilgili kanun, mevzuata hakim; gayrimenkul değerleme uzmanı, mimar, mühendis, şehir plancı, işletmeci, ekonomist, hukukçu, analist gibi çok yönlü dallara hakim uzmanlardan oluşan ekip tarafından yapılması istenen sonuçlara daha doğru ve yakın ulaşılmasında rol oynayacaktır.

Diğer Yazılar


Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti

Emlak ve Gayrimenkul

Emlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti Emlak ve gayrimenkul değerleme raporu …

Devamını OkuEmlak ve Gayrimenkul Değerleme Raporu Ekspertiz Hizmeti

Türk Vatandaşlığı için Danışmanlık Hizmetleri

Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi …

Devamını OkuTürk Vatandaşlığı için Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı uyruklular için gayrimenkul değerleme raporu hizmeti

Oturum İzni

Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satışında Değerleme Raporu Zorunluluğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü …

Devamını OkuYabancı uyruklular için gayrimenkul değerleme raporu hizmeti